Maria geboorte viering (8 september)

September is de maand waarin de studie na een korte zomerstop weer begint. Direct aan het begin van deze maand staat er dan ook een mooi feest op de kalender. 8 september viert de kerk Maria geboorte. Voor mij heel speciaal omdat ik, zeker een Mariavereerder, ooit op die dag mijn eerste benoeming in het pastoraat mocht ontvangen
Oude apocriefe verhalen vertellen over de bijzondere omstandigheden die de geboorte van Maria vergezelden. Ook uit deze bronnen kennen we de naam van haar ouders Joachim en Anna. Het nieuwe begin dat God wilde maken door zijn Zoon naar de wereld te zenden, moest voorbereid worden met de geboorte van zijn aardse moeder, zo wil de traditie. Daarmee staat het geboorte van Maria voor het begin van Gods plan van de verlossing.

Maria is de Morgenster die in de dageraad aan de opkomst van de zon voorafgaat. De ster die de komst aankondigt van de Heiland, de Zon van de gerechtigheid in de geschiedenis van het menselijk geslacht. Of zoals de heilige Andreas van Kreta het formuleert: «Bij een zo schitterende en stralende komst van God onder de mensen moest op die vreugde ook een inleiding komen, waardoor de grote gave van het heil tot ons zou komen.
Maria Geboorte als feest van de dageraad, als een nieuw begin vol belofte, zoals ook ieder nieuw jaar en ieder nieuw collegejaar een belofte en een uitdaging is. Misschien om eens over te mediteren aan het begin van het nieuwe collegejaar. Om in gebed die periode te beginnen, ons te bezinnen hoe we de tijd vruchtbaar kunnen maken, voor onszelf en voor God, die een plan heeft met ons en onze wereld. Dat we daar tijd voor nemen en voor open willen staan…

Van harte hoop ik dat bij het zoeken naar bezinning en inspiratie de activiteiten die we als studentenparochie organiseren, zullen helpen. Daarom ligt deze gloednieuwe uitgave van het parochieblad van de Sint Augustinus Studentenparochie voor jullie klaar. In dit blad is er veel aandacht de activiteiten die we in het nieuwe seizoen en met name in de periode tussen september en december gaan organiseren.
De vertrouwde verdeling tussen Nederlandstalige en Engelstalige bijeenkomsten blijft gehandhaafd. Op de eerste en de derde donderdag is er de Bijbelstudie in het Engels. Op de tweede en vierde donderdagavond is er een activiteit in het Nederlands. Op een eventueel vijfde donderdagavond staat altijd een sociale activiteit of een filmavond gepland.

Iedere vierde donderdag van de maand komen we bij elkaar voor `Katholiek zo gek nog niet`, een serie bijeenkomsten waarin we ingaan op diverse aspecten van ons katholiek geloof. Dit jaar zullen deze avonden in het teken van de zeven sacramenten staan. Daarnaast is er het plan gezamenlijk het boek Conclaaf van Robert Harris te lezen en te bespreken. Verder zijn er avonden rond teksten uit de traditie van onze Kerk. Alle informatie vind je in dit parochieblad. Wil je ook digitaal herinnerd worden aan onze activiteiten, like dan onze facebookpagina of mail je email en of telefoonnummer aan pastoor Arjen Jellema (pastoorakhjellema@gmail.com) We zorgen er dan voor dat je van alle activiteiten op de hoogte gehouden wordt.
Weet je van harte welkom bij al onze activiteiten.

Heel graag tot binnenkort!
Pastoor Arjen Jellema namens het bestuur.

About Activities